Märta Måås-Fjetterström, utställning på Kungliga slottet okt 2019

Märta Måås på Kungliga slottet

"Se på mattorna – det är jag". Den 13 oktober öppnar utställningen på Kungliga slottet som välkomnar besökare att vandra genom textilkonstnären Märta Måås-Fjetterströms vävda värld.

"Se på mattorna – det är jag"
Märta Måås-Fjetterström

Utställningen titel är hennes egna ord. När hon ombads beskriva sitt konstnärskap sa hon: ”Se på mattorna – det är jag”. Det var mattorna som uttrycksfullt talade om vem hon var och berättade om hennes inspirationskällor, liv, karriär och förutsättningarna för kvinnligt företagande under första halvan av 1900-talet.

Utställningen öppnar 13 oktober

I år är det hundra år sedan hennes verksamhet startade och Kungen har tagit initiativ till en utställning, om och med hennes verk. För första gången visas nu mattorna som finns i de kungliga samlingarna. Tillsammans med externa inlån presenteras i utställningen ett sextiotal verk som speglar Märta Måås-Fjetterströms produktion fram till hennes död 1941.

Utställningen visas 13 oktober 2019 – 19 april 2020 i Rikssalen på Kungliga slottet.

Öppningserbjudande!

After work-torsdag och pensionärsrabatt på måndagar

* Uppvisa intyg om du är ung pensionär.

Tillgänglighet

Flertal trappor till Kungliga slottets salar och till Rikssalen, läs mer om tillgängligheten.

Press

Presskontakt: Helena Chreisti, enhetschef Marknad/Pedagogik
Förfrågningar via marknad@royalcourt.se

Utställningen är ett samarbete mellan Kungl. Hovstaterna och Insamlingsstiftelsen för bevarande av kunskap i och för Märta Måås-Fjetterströms verksamhet avseende mattor och vävnader.

Mer om Märta Måås-Fjetterström

Märta Måås-Fjetterström, utställning på Kungliga slottet 2019-2020

Ett urval av Märta Måås-Fjetterströms mattor ur de kungliga samlingarna visas i höstens stora utställning på Kungliga slottet. Tillsammans med externa inlån presenteras ett sextiotal verk som speglar Märta Måås-Fjetterströms textila konst och entreprenörskap fram till hennes död 1941. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungligaslotten.se

Gustav V uppmärksammade tidigt Märta Måås-Fjetterströms hantverk. Även Gustav VI Adolf stöttade hennes verksamhet, bland annat genom årliga besök till hennes verkstad i Båstad. Foto: Hans Karlsson

Märta Måås-Fjetterström, utställning på Kungliga slottet 2019-2020

Det är i år hundra år sedan Märta Måås-Fjetterström startade sin verksamhet. Utställningen visar inte bara Märta Måås-Fjetterströms mattor, utan belyser även hennes inspirationskällor och karriär. Både som formgivare och kvinnlig entreprenör bröt hon ny mark. Foto: Anette Nilsson

Kungliga slottet

Utställning, Märta Måås-Fjetterström