Sommarkonsert: Hemvärnets musikkår Stockholm

Under tre lördagar i juni bjuder Hemvärnets musikkårer på underhållande marsch- och blåsmusik i sommargrönskan. Hemvärnets musikkår Stockholm avrundar konsertserien i Ulriksdals slottspark.

Hemvärnets musikkår Stockholm arbetar för att bevara och utveckla svenska militärmusiktraditioner. Musikkåren spelar enligt svensk tradition med en besättning där gamla instrument som Ess- och Bb-kornett samt ventilbasun ingår. Dirigent är Felix Bagge.

Hemvärnsmusikens viktigaste uppgifter är att spela vid vaktparaden och högvaktsavlösningen på Kungliga slottet i Stockholm, men även vid förbandsceremonier och konserter. Hemvärnets musikkårer gästar varje år såväl militära som civila musikfestivaler både i Sverige och utomlands.

Sommarkonserter i UlriksdaLs slottspark

Under tre lördagar i juni bjuder Hemvärnets mussikkårer på marscher och underhållande blåsmusik i sommargrönskan. Alla tre musikkårer deltar först vid högvaktsavlösningen på Kungliga slottet, för att därefter ge konsert i Ulriksdal slottspark.

Hemvärnets musikkår Stockholm
Lördag 15 juni kl. 15

Kaféet håller öppet.

Fri entré

Sommarkonsert i slottsparken. Slå dig ner i parken och ta gärna med dig filt och picknick. Du kan också köpa med fika från kaféet. Foto: Gomer Swahn

Foto: Sofia Rönnberg/Försvarsmakten