Klicka för att se bilden i sin helhet

Klicka för att se bilden i sin helhet

Gustav III:s konungasvärd

Svärdet beställdes av Gustav III till sin kröning 1772. Värjan är signerad med WEILM KLEIN som är upphovsmannens signatur.

FAKTA
Tillverkare: Kavel, balja och broderade kronor är gjorda av hovbrodören Christoffer Sergel.

Material: Guld samt 299 diamanter, 8 smaragder och 32 pärlor.

År: Delar av svärdet är från 1620 och signerad tillverkaren Wilhelm Klein.

Riksregalierna ses i Skattkammaren på Kungliga slottet: